Hållbarhet

”Då man samlar ihop och förädlar allt som simmar i vattnen utanför Västerro, det som växer i i trädgården och i naturen runt gården och som har passerat Anders kreativa rökeri så hamnar man i Västerros gastromiska växthus”

Västerro minskar medvetet matsvinnet genom att ta tillvara på all fisk, som fastnar i näten och delar av fisk som vanligtvis kasseras. Vi fiskar så gott som all fisk själva. De fiskrester som blir över från gruppbesök och matgäster komposteras. Denna jord används sedan som planteringsjord. På detta vis blir precis allt från fisken utnyttjat.

Restaurangen är i högsta grad uppbyggd på återanvänt material så långt som möjligt och i framtiden gäller även det vid eventuell tillbyggnad/ombyggnad. Även husgeråd är i stor utsträckning begagnade och i mån av möjlighet så repareras det som blir slitet/söndrigt före det köps nytt. Restaurangen är tills vidare verksam endast under vår-sommar-höst och endast mot beställning. Detta innebär inbesparingar på både på el och vatten och maten som skall serveras görs till den mängd gäster som är på kommande och det bidrar till minskat matsvinn och ekonomiska inbesparingar. Vi använder endast grön el i hela vår verksamhet.

Västerro strävar till att göra besökare och gäster ännu mera medvetna om ett hållbart utvecklande av matkulturen på Åland. Vid varje gruppbesök och även åt enskilda besökare ges en liten presentation i början om vår verksamhet och det förs aktiva dialoger under besöken med gästerna om hur man kan t.ex minska på matsvinnet.

Hållbarhetscertifiering

Vår verksamhet är Green Key-certifierad. Green Key är en internationell hållbarhetscertifiering för restauranger, caféer, logianläggningar och besöksanläggningar. Vi tycker att Green Key lever i samråd med naturen och vi försöker få restaurangen att ” växa ihop ” med naturen.

Vi öppnade restaurangen sommaren 2016 och har jobbat hållbart ända sedan starten och före vi ens visste om Green Key. Därför är vi glada för att det nu finns en certifiering och vårt mål är att äktheten i Green Key tänkandet framhävs – inte bara det att man har den gröna nyckeln och certifikatet utan att arbetet känns äkta.

Då vi låser upp restaurangen på morgonen tänker vi alltid att vi låser upp med den gröna nyckeln. Denna certifiering betyder ytterligare ett steg i vår hållbara utveckling och det är naturens reklampelare, som matgästerna / turisterna observerar med glädje.

Läs mer om Green Key här

Hållbarhet inom besöksnäringen